ruoša

ruoša
ruošà sf. (4) 1. J rengimas, ranga: Daug ruošõs Lkm. Ilgos ruošõs žmogus NdŽ. Dabar jo (A.Mackevičiaus) galva užimta vien tik sukilimo ruoša V.Myk-Put. Tikrai metas ruoštis, bet ruošos nematyti . Rūmų langai atviri, girdėti žmonių kalbos ir kiti ruošos garsai A.Gric. 2. M, LL69, namų apyvokos darbas, liuoba: Mergaitė reikalinga prie ruošõs Žgn. Namų ruošà yra labiausiai moterų dalykas FT. Triukšminga ruoša ėjo visu smarkumu V.Krėv. Vaizdingai, gražiai, liaudiškai Donelaitis sugeba nusakyti namų ruošą ir darbus V.Myk-Put. Ruošõs mokykla NdŽ. Ruõšą ejau, laiko neturėjau Žgn. Taip nėra laiko – žinai, kiek ruošõs! Rs. Vakare nebūs kada, ruošà – kurgi! Skd. Nebe čėse ir pirtis – pačioj ruošoj! Kp. Taip daug ruošõs, negali apgalėti Sb. Kai tik gyvulių daugiau laikai, tai ir ruošõs daugiau Lkm. Man labai sočiai ruošõs: aš einu i[r] einu! Mžš. Mažasai labai gaspadarnas: ir bulbas skuta, vis ruošõj ir ruošõj Slm. Nežinau, kol taip ilgai ruošias?! Aš visą ruošą per valandą baigiau Km. Ažu šitos ruošos tai nėr kada ir paverpėt Klt. Apeisiu ruõšą ir eisiu pogulio Krd. Iš kolūkio parleki, tai vakaro ruošà, kol apsiruoši, ir prabėga laikas Krs. O ji dar nebuvo baigusi apsiruošti, nes kai subatvakaris buvo, turėjo daug ruošos SI127. Subatoj tai visgi ruošẽlė, nebebus kada Sdk. Anksti rytą nesikelsiu, didžių ruošelių neberuošiu LTR(Ob). ^ Ruošõs darbo neparodysi Ėr. 3. , ŽŪŽ73,122 atsargų darymas: Naujos miško ruošos užduotys sp. Miško ruošos talka baigta sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ruoša — ruošà dkt. Dabar̃ pati̇̀ ruošà, o tù trukdai̇̃ mán ruõštis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ruoša — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Darbinio auklėjimo forma šeimoje ir mokykloje, kai mokiniai rengiami dirbti buities darbus. Ruošos darbų mokoma ir per specialias pamokas. Yra sudarytos buities kultūros mokymo programos, skirtos daugiausia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ruošautis — ruošautis, aujasi, ãvosi KŽ(A1883,229) žr. ruošti 1 (refl.): Miegojo sau saldžiai, o mergaitė už jį ruošavos MitI377 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Haushalt — ruoša statusas T sritis švietimas apibrėžtis Darbinio auklėjimo forma šeimoje ir mokykloje, kai mokiniai rengiami dirbti buities darbus. Ruošos darbų mokoma ir per specialias pamokas. Yra sudarytos buities kultūros mokymo programos, skirtos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • housekeeping — ruoša statusas T sritis švietimas apibrėžtis Darbinio auklėjimo forma šeimoje ir mokykloje, kai mokiniai rengiami dirbti buities darbus. Ruošos darbų mokoma ir per specialias pamokas. Yra sudarytos buities kultūros mokymo programos, skirtos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • домоводство — ruoša statusas T sritis švietimas apibrėžtis Darbinio auklėjimo forma šeimoje ir mokykloje, kai mokiniai rengiami dirbti buities darbus. Ruošos darbų mokoma ir per specialias pamokas. Yra sudarytos buities kultūros mokymo programos, skirtos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • nepryruoša — sf. (1) žr. neprieruoša: 1. Seniai reikėjo tas vilnas sukaršt, ale vis mano nepryruoša Škn. 2. scom. Mūsų tėvas didelis nepryruoša – nė kūtei stogo dar neuždengė Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saviruoša — savi̇̀ruoša dkt. Pedagògo, vertėjo, ãktoriaus savi̇̀ruoša …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apeiti — apeĩti; SD196 1. tr., intr. einant aplink apsukti: Daržą apeĩti K. Buvo didelis miestas, per tris dienas apeinamas rš. Apėję aplinkui, pamatėme beužlipančius Blv. Aplink rugius apejom Vkš. | Apeĩnamas pušynas (nedidelis) Rd. ^ Drūtas vyras –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuoba — liuobà sf. (4) K; CI343 1. gyvulių šėrimas, ruoša apie gyvulius: Nukinko arklius, o paskui jau eina su manim vakaro liuobos J.Balt. Aldona, baigusi pietų liuobą, ruošėsi eiti namo J.Avyž. Vis liuobõs yra prie ūkio J. Rodos, jau liuobos laikas:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”